Cbd og bilkørsel

september 13, 2017

CBD olie bilkørsel

Er bilkørsel lovligt, når du har indtaget CBD olie? Dette spørgsmål har du nok stillet dig selv, og vi vil her komme med en besvarelse på det spørgsmål. Denne artikel indeholder alt, som netop du skal forholde dig til omkring CBD olie og bilkørsel!

Den danske regering skærpede i 2011 lovgivningen omkring kørsel med THC i blodet. Så tænker du nok. Hvorfor snakke om THC, når det blot er CBD olie du indtager? Dette bunder i, at der findes en meget lille procentdel af THC i CBD olie. Denne procentdel er typisk under 0,002 mg. pr. liter i alle CBD olier. Dog skal du tage forbehold for forskellige CBD olier, og derfor har vi udarbejdet en guide til dig om køb af CBD olie.

Tilbage til CBD olie og bilkørsel. Regeringens skærpede krav tilbage i 2011 medførte nultolerance, når det kom til bilkørsel og euforiserende stoffer i blodet. Derfor var det ikke muligt at indtage CBD olie, uden at miste sit kørekørt i op til 3 år. Blot sporing af mindre end 0,001% THC i blodet, ville medfører en frakendelse af kørekortet. Hvis man som forbruger indtager CBD olie, skal man indtage rigtig mange liter CBD olie, for at kunne få den euforiserende virkning, som opleves ved rygning af fx en joint. Derfor steg diskussionen om CBD olie og bilkørsel markant, efter indførelsen af lovgivningen. Forestil dig, at du ikke kun indtage en slurk af din øl, og køre bil bagefter. Vildt, ikke?

Færdselsloven ændrer sig – CBD olie og bilkørsel kan nu lade sig gøre lovligt

Den stigende diskussion om CBD olie og bilkørsel bar frugt, og i juni 2016 blev lovgivningsmanualen lagt på bordet. Alle sager der indebar THC i blodet, blev sat i bero fra september 2016, indtil den nye lovgivning på området blev offentliggjort d. 8 juni 2017.

Vi kender alle trappestigemodellen fra sanktioneringssystemet, når vi fx får en fartbøde. Des stærkere du kører, des højere bøde og straf vil du modtage. Denne trappestigemodel blev også indført i lovgivningen om bilkørsel med THC i blodet. Des mere THC du har i blodet, des større bøde og straf vil du modtage. Vi vil her liste forskellige sanktioner, men det er dog vigtigt at bide mærke i, AT DET NU ER LOVLIGT AT KØRE MED THC I BLODET. 

THC i blodet – Under 0,001 mg.

CBD olie og bilkørsel, hvis du har under 0,001 mg. THC i blodet pr. liter, så vil du ikke modtage nogen form for straf. I perspektiv til alkohollovgivningen svarer dette til en alkoholpromille på 0,2, hvilket er lovligt. Derfor kan de uden problemer benytte dig af CBD dagligt, i et vist omfang, uden at blive straffet. Er man på mange dråber CBD dgl. så vil man nok slå ud på narkometer.

THC i blodet – Mellem 0,001 og 0,003 mg.

Hvis du derimod har mellem 0,001 mg. og 0,003 mg. THC i blodet pr. liter, så vil du blive sanktioneret med en bøde og et klip i dit kørekort. Bødestørrelsen er ikke blevet specificeret endnu, og derfor kan den ikke gøres op i et bestemt beløb endnu. I perspektiv til alkohollovgivningen, så svare denne værdi til en promille på 0,21-0,5. Det skal dog nævnes, at hvis du har en gyldigt recept fra din læge på medicin med THC indhold, så vil du ikke blive straffet, så længe der ikke kan spores mere end 0,003 mg. THC i dit blod pr. liter.

THC i blodet – Mellem 0,003 og 0,009 mg.

Inden for dette interval vil du blive sanktioneret med en betinget frakendelse af dit kørekort og en bøde. I perspektiv til alkohollovgivningen, så svare denne værdi til en promille på mellem 0,5 og 1,2, hvilket er langt over grænsen.

THC i blodet – Over 0,009 mg.

Den øvre grænsen hedder over 0,009 mg. THC i blodet pr. liter, og her vil du ganske enkelt miste dit kørekort ubetinget i 3 hele år, hvis ikke mere. Dertil vil du modtage en bøde. I perspektiv til alkohollovgivningen, så svare denne værdi til en promille på over 1,2.

Sporing af THC i blodet – Indtagelse af CBD olie

Den hyppigste metode til sporing af THC i din krop, er gennem en sporing i blodet. Denne metode er meget præcis, og derfor kan det være rart for dig, at vide hvor længe det kan spores i dit blod. Det afhænger dog, strengt sagt, af hvor længe hyppigt du har benyttet dig af CBD olie.

Som udgangspunkt vil THC ved engangstilfælde kunne spores i dit blod i op til 24 timer efter indtagelse.

Ved hyppig indtagelse af CBD olie vil THC værdien kunne spores i blodet i op til 3 dage efter indtagelse

Ved regelmæssig benyttelse af CBD olie vil THC værdien kunne spores i din krop i op til 1 uge efter indtagelse.

Hvis du blot indtager CBD olie med et indhold af mindre end 0,002 mg. THC pr. liter, så burde du aldrig være i farezonen, for at blive sanktioneret. Vi har udarbejdet en guide til hvordan du skal finde den helt korrekte CBD olie på nettet, så du ikke kommer på kant med loven.

Kildemateriale: 

Retsinformation – Euforiserende stoffer