Fibromyalgi og Cannabis.

Fibromyalgi er en sygdom, hvor forstyrrelser i centralnervesystemet medfører en række forskellige symptomer, hvoraf udbredte smerter og det at bli hurtigt træt,  er nogle af de mest markante og hyppigste Symptomer. 
Ordet fibromyalgi betyder smerter i sener og muskler. Sygdommen kan på nuværende tidspunkt ikke helbredes, men man kan leve et godt liv med støtte og behandling.
Fibromyalgi kan ramme alle - børn, unge og ældre, mænd og kvinder og også mennesker der i forvejen døjer med andre diagnoser. I lighed med andre kroniske smertesygdomme er der dog en klar overvægt af kvinder blandt de personer, som får sygdommen. Disse tegner sig for mellem 75 - 90 % af tilfældene, mens tallene for mænds vedkommende ligger mellem 10 - 25 %. Tidligere var det oftest kvinder mellem 40 - 65 år, som fik stillet diagnosen, men der ses nu en stigende tendens til, at mange yngre mennesker helt ned i teenagealderen - og også børn -diagnosticeres.
Sundhedsstyrelsen skønner, at ca. 3 % af befolkningen i Danmark lider af sygdommen, hvilket svarer til ca. 150.000 personer.

CBD olie er godt mod Fibromyalgi nogle gange er det nødvendig at få lidt THC olie sammen med CBD olie.

Magnesium, B Vitamin kompleks kan hjælpe nogen.

Fordele:

Søvnhjælp. Reducerer træthed. Reducerer smerter.