Angst og CBD

De færreste som lider af generaliseret angst, genkender ikke deres tilstand som en angsttilstand. En af de hyppigste årsager mange henvender sig til lægen med er, at de ikke kan falde i søvn. Mange får ordineret sovepiller for at afhjælpe problemerne med uro, som mærkes stærkest, når man skal falde i søvn.
De fleste med generaliseret angst får aldrig stillet diagnosen. Man regner med, at forekomsten af generaliseret angst er ca 3% i den vestlige verdens befolkning. Mennesker med generaliseret angst har oftest haft det siden de helt unge år. 50% beretter om, at de har haft det siden barndommen. Lidelsen er hyppigst hos kvinder og synes at opstå i relation til kroniske stresstilstande.
CBD olie i lav procent har stor virkning på angst.