Epilepsi og Cannabis

Hvad er Epilepsi.

I hele den vestlige verden har knapt 1 % af befolkningen epilepsi.  Der er i Danmark ca. 50.000 personer med epilepsi.
Epilepsi kan ikke anses som én bestemt lidelse, men en gruppe af flere forskellige sygdomme, opstået af forskellige årsager.
Epilepsi er et fænomen, en forstyrrelse i hjernen, som bevirker, at man ind imellem mister kontrollen, over hele eller dele af sin krop, eller bevidsthed. Anfaldene opstår på grund af en pludselig, forbigående forstyrrelse, i en større eller mindre del af hjernen.
Epilepsi er ikke en en sygdom, men en samling af symptomer der viser sig ved spontane, gentagne og ensartede anfald, med eller uden påvirkning af bevidstheden.

Nye studier viser, at cannabis kan have lovende effekt, for visse patienter med epilepsi. Studierne, som blev præsenteret på det seneste årsmøde i American Epilepsy Society (AES) i Seattle, er baseret på åbne ikke-kontrollerede forsøg, hvor patienterne altså ved, hvad de behandles med (snarere end forsøg, hvor patienterne ikke ved, om de behandles med placebo eller et virksomt stof). Studierne tyder på, at ekstrakter kan være effektive for nogle patienter, i givet fald drejer det sig om ekstrakter, der indeholder specifikke cannabinoider (CBD), som er den del af hampplanten, man mener vil kunne reducere krampehyppigheden. Undersøgelserne har især drejet sig om børn med relativt sjældne lidelser, såsom epileptiske spasmer, Lennox-Gastaut syndrom (LGS) eller Drawn syndrom. Der er ikke noget, der tyder på betydende bivirkninger ved disse produkter.

Eplepsiforeningen Danmark.

http://www.epilepsiforeningen.dk

Nye toner fra Eplepsiforeningen.