PTSD og Cannabis.

Post-traumatisk stress syndrom (PTSD) er en psykisk tilstand, som opstår på baggrund af én eller flere traumatiske hændelse.

Post-traumatisk stress syndrom (PTSD)

Vi kan alle få PTSD hvis vi udsættes for traumatiske hændelser i livet.

Det at kunne tale om ens traumatiske hændelser hjælper og mange med PTSD, nogle har stor hjælp ved at tale med en psykolog. 

Mange må dog leve med lidelsen hele livet. 

Cannabis olie bruges af mange med PTSD, men da stress også sidder i tarmsystemet er anti inflammatorisk kost en nødvendig samt at få genopbygget hjernen i mave/tarm igen.

Et af de mest markante symptomer på PTSD er, at man ufrivilligt føres tilbage til oplevelsen af den traumatiske begivenhed. Det kan ske pludseligt f.eks. kan et synsindtryk, en lugt eller en lyd, som associeres til traumet, lede tankerne tilbage til den voldsomme begivenhed og fremkalde billeder for det indre blik. Tilstanden kan være så angstprovokerende, at den medfører anspændthed, hjertebanken, kvælningsfornemmelse og svimmelhed.
Den kroniske stresstilstand kan kropsligt ytre sig ved:
* Brystsmerter som følge af muskelspændinger
* Anspændthed og indre uro
* Hovedpine og spændinger i nakke og skulderåget
* Kvælningsfornemmelser
* Andre vegetative reaktioner som svedeture, problemer med fordøjelsen og hyppig vandladningstrang
De psykiske og adfærdsmæssige symptomer kan f.eks. være ulyst, rastløshed, irritabilitet, appetitløshed, søvnbesvær, angst og depression.

Cbd olie har vist sig at ha stor effekt på denne lidelse, i USA får veteraner i mange stater udleveret gratis Cbd olie.