Love og Medicinsk Cannabis.

Medicinsk Cannabis er forbudt i Danmark,Norge, Sverige og Finland. 

I Tyskland og Holland kan man få en læge til at udskrive en recept på topskud der pakkes og sælges på apotek

Alle læger i Danmark kan udskrive medicinsk cannabis på recept, det kaldes magestrielt udskrevet medicin, dvs lægen fortællerapoteket hvordan medicinen skal laves og dosering. det går de fleste læger ikke ind i, da de intet aner om virkning, bivirkning og dosering.

Lovgivningen: 

På grund af THC hører cannabis under euforiserende stoffer og kan bruges i medicinsk øjemed. 

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har udstedt en ny bekendtgørelse om euforiserende stoffer. Bekendtgørelse nr. 557 af 31. maj 2011 om euforiserende stoffer trådte i kraft den 3. juni 2011. Den nye bekendtgørelse indeholder ændringer til § 2 i bekendtgørelsen, hvorved det er blevet gjort muligt at behandle med og forhandle tilberedninger af cannabis. I medfør af §§ 1, 2 og 2 a i lov om euforiserende stoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 748 af 1. juli 2008, fastsættes følgende: 

Stk. 3. Tilberedninger af det euforiserende middel, der er opført på liste A som nr. 1, kan dog uanset stk. 1 ind- og udføres, sælges, købes, udleveres, modtages, fremstilles, forarbejdes, besiddes og anvendes i medicinsk øjemed. 

Liste A
Cannabis (hvorved forstås alle overjordiske dele af planter tilhørende slægten Cannabis, hvorfra harpiksen ikke er fjernet. Undtaget er dog frugter af hampeplanten (hampefrø) og hampetaver i isoleret tilstand). 

Når Sundhedsstyrelsen snakker om Medicinsk Cannabis er det altid et medikament 

Sativex®  Der er en spray med delta 9 THC . Sativex Er lavet af hamp der er dyrket i England på et hemmeligt sted. Medicinsk Cannabis er forbudt i England. 

Marinol der er kunstig THC  

Cannabis olie er en så kompleks sammensætning at det nok kun bliver lovligjort som urte medicin..